1662 Carta d'un particular al rector - Rivert200

Carta particular dirigida al rector demanant quelcom de l'aigua

G0137595Els vilatans tenen en els seus problemes quotidians la pitjor part.

Aqui veureu un document on un pagés te un problema amb l'aigua que es la font de la seva riquesa...

sense aigua no hi ha collites...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1821 Edicte del bisbe d'Urgell - Rivert183

Edicte del Bisbe d'Urgell per la moral laxa dels feligresos

G0140547Com sempre l'església intenta governar, no tan sols les nostres ànimes, sino també la nostra vida quotidiana...

i si els deixem, volen governar qualsevol aspecte de la vida... política, económica, sexual, moral, res els és alié...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1745 Memoria comptable de la rectoria -Rivert184

Memoria comptable de la Rectoría de l'any 1745

G0108721

Bé, la comptabilitat no sembla una gran cosa, pero si que ho es i molt (si tenim en compte l'época i mitjans en que esta feta....)

i el seu contingut no te desperdici als nostres ulls.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1817 Junta de repartimento del Obispado - Rivert185

Junta de Repartimento del Obispado


G0140546

Ordre per recaptar els 30 milions anuals durant els propers 5 anys per la bulla del Papa

Sembla que la cobdicia dels que manen no te mai deturador i que les crisis es succeixen una rera l'altre...

Sembla que la que patim avui en dia es la pitjor perque ens afecta a nosaltres, pero val a dir que no hi ha res de nou sota el sol...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1815 Villete para el cura - Rivert167

"Villete" para el Cura

G0103385Excempció de pagar el delme a Francisco Carrió en aquell any 1815 com a resultat del anomenat "Excusado", que "excusava de pagar l'impost al pagés que tenia les millors collites, perque volia dir que havia treballat de valent...
Un bon incentiu a la productivitat...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

Pàgina 1 de 3