1815 Villete para el cura - Rivert167

"Villete" para el Cura

G0103385Excempció de pagar el delme a Francisco Carrió en aquell any 1815 com a resultat del anomenat "Excusado", que "excusava de pagar l'impost al pagés que tenia les millors collites, perque volia dir que havia treballat de valent...
Un bon incentiu a la productivitat...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF