Aforismes populars

 

Vegeu-ne els que em pogut acumular fins avui  :

Les ànsies de l'ase maten el traginer.

Any de poc pa, garbell espés i sedàs clar.

Qui té ciència no es fia de l'apariència.

Arbre sovint tresplantat no posa arrels.

D'un arbre caigut tothom en fa llenya.

Qui a bon arbre s'acosta, bé n'ha del fruit i de l'ombra.

Qui s'arrauleix el fred se'l menja.

Qui assegura dura, a despit de mala ventura.

Qui s'assembla als seus no fa tort a ningú.

No hi ha millor truc que Déu t'ajut.