1560 Capitols matrimonials - Rivert112

Capitols matrimonials de Antoni Peçonada ÿ Hyeronima

G0103328


G0103362Personatge importants per l'época car la majoria de capitols no tenen mes d'un parell de pàgines.

Aquest conté moltes fulles detallant les clausules, esta escrit per un expert escribà per la qualitat de la grafia i està relligat amb fil a tall de llibre...

A més a més, es el document amb data més antiga trobat fins ara.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF