1815 Villete para el cura - Rivert167

"Villete" para el Cura

G0103385Excempció de pagar el delme a Francisco Carrió en aquell any 1815 com a resultat del anomenat "Excusado", que "excusava de pagar l'impost al pagés que tenia les millors collites, perque volia dir que havia treballat de valent...
Un bon incentiu a la productivitat...

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1674 Denuncia de Maria Nadal - Rivert158

Denuncia de Maria Nadal amb inventari denunciat

G0140614

En la segona meitat del segle XVII hi havia, com a mínim, 5 dones que es deien Maria Nadal, naturalment totes emparentades ( la gent nomes tenia un cognom ) i sens cap mena de dubte era de les families importants.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1825 Papa Leon XII - Rivert108

El PAPA Leon XII

G0140606Després de la guerra amb Napoleó, el Papa autoritza als feligresos a menjar carn els dies que abans eren prohibits.

La famina era tan gran que es varen saltar totes les normes car la gent moria sense necessitat de guerres...

 Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1560 Capitols matrimonials - Rivert112

Capitols matrimonials de Antoni Peçonada ÿ Hyeronima

G0103328


G0103362Personatge importants per l'época car la majoria de capitols no tenen mes d'un parell de pàgines.

Aquest conté moltes fulles detallant les clausules, esta escrit per un expert escribà per la qualitat de la grafia i està relligat amb fil a tall de llibre...

A més a més, es el document amb data més antiga trobat fins ara.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF

1587 Acta d'indemnitat original - Rivert028

Acta de Indemnitat firmat per lo noble señor Don Joan de Claramunt

G0140603a favor de les universitats d'Espluga de Serra y de Castellet
signat: Jesus Bartoloms um Nadal

NOTA: La paraula UNIVERSITAT tenia un significat molt diferent a l'época...

segons el IEC volia dir:

2 2 f. [HIH] Des del principi del segle XIII, col·lectivitat d’habitants d’una ciutat o d’una vila, revestida
d’una certa personalitat pública, premunicipal, a la qual eren reconeguts uns privilegis i una certa
representació davant el poder reial o senyorial o davant tercers.

Feu click aqui per obrir el document en format PDF